Ośrodek Rehabilitacji Kompleksowej i Promocji Zdrowia w Rakowie – Marzena Kuczyńska

zapewnia ubezpieczonym w ramach świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) rehabilitację leczniczą w warunkach:

  • ambulatoryjnych
  • domowych

Dostępne usługi w ramach NFZ

Kinezyterapia
Indywidualna praca z pacjentem (np. ćwiczenia bierne, czynno-bierne, ćwiczenia według metod neurofizjologicznych, metody reedukcji nerwowo-mięśniowej, ćwiczenia specjalne, mobilizacje i manipulacje)
Ćwiczenia wspomagane
Pionizacja
Ćwiczenia czynne w odciążeniu i czynne w odciążeniu z oporem
Ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem
Ćwiczenia izometryczne
Nauka czynności lokomocji
Wyciągi
Inne formy usprawnianai (kinezyterapia)
Ćwiczenia grupowe ogólnousprawniające (nie więcej niż 10 pacjentów na 1 terapeutę)

Masaże
Masaż suchy – częściowy – minimum 20 min na jednego pacjenta w tym 15 min czynnego masażu
Masaż limfatyczny ręczny – leczniczy
Masaż limfatyczny mechaniczny – leczniczy
Masaż podwodny -hydropowietrzny
Masaż podwodny miejscowy
Masaż mechaniczny

Elektrolecznictwo
Galwanizacja
Jonoforeza
Kąpiel czterokomorowa
Kąpiel elektryczna – wodna całkowita
Elektrostymulacja
Tonoliza
Prądy diadynamiczne
Prądy interferencyjne
Prądy TENS
Prądy TREBERTA
Prądy KOTZA
Ultradzwięki miejscowe
Ultrafonoforeza

Leczenie polem elektromagnetycznym
Diatermia krótkofalowa, mikrofalowa
Impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości

Światłolecznictwo i ciepłolecznictwo
Naświetlanie promieniami IR, UV – miejscowe
Laseroterapia – skaner
Laseroterapia punktowa

Hydroterapia
Kąpiel wirowa kończyn
Inne kąpiele wirowe w tanku

Krioterapia
Krioterapia
Krioterapia miejscowa (pary azotu)

Zabiegi fizykoterapeutyczne różne
Zabiegi fizykoterapeutyczne – różne