Metody usprawniania

PNF czyli Ponowna Nauka (reedukacja) Funkcji Ruchowej, która została utracona lub zaburzona.

Metoda ta jest przyjazna dla pacjenta, bezbolesna. Silne, mocne rejony ciała wpływają na uruchomienie rejonów słabszych. Wykorzystuje ćwiczenia w oparciu o naturalne ruchy zdrowego człowieka, przebiegające trójpłaszczyznowo, wykonywane podczas czynności dnia codziennego, ulubionych form spędzania wolnego czasu, aktywności zawodowej.

MÓZG LUDZKI” MYŚLI” W UTARTYCH WZORCACH RUCHOWYCH

Ćwiczenia można wykonywać na materacu, łóżku, krześle, wózku inwalidzkim, z zastosowaniem odpowiednio modyfikowanego oporu (ręka terapeuty,guma,piłka)

Metoda wykorzystuje szereg stymulacji:

  • dotykową
  • wizualną
  • werbalną
  • opór
  • pobudzenie prioprioreceptywne