logo2

Cele i harmonogram

  • Poszerzenie oferty turystycznej regionu Gór Świętokrzyskich poprzez rozwój firmy w oparciu o wykorzystanie zasobów przyrodniczych do końca 2014 roku.
  • Rozwój infrastruktury i wyposażenia firmy umozliwiający świadczenie innowacyjnych usług prz wykorzystaniu lokalnych zasobów przyrodniczych opisanych w „Katalogu zasobów lokalnych” do września 2014.
  • Promocja innowacyjnej oferty OŚRODKA REHABILITACJI KOMPLEKSOWEJ I PROMOCJI ZDROWIA MARZENA KUCZYŃSKA , opartej na lokalnych zasobach przyrodniczych do pażdziernika 2014.

Korzyści:

  • wzrost przychodów ze sprzedazy swiadczonych usług
  • zwiększenie zatrudnienia o 1 etat
  • wzrost liczby obsługiwanych klientów, w tym turystów
  • poprawa jakości świadczonych usług

PROJEKT ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA OŚRODEK REHABILITACJI KOMPLEKSOWEJ I PROMOCJI ZDROWIA MARZENA KUCZŃSKA W RAKOWIE W OPARCIU O WYKORZYSTANIE ZASOBÓW LOKALNYCH ZOSTAŁ WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI CZŁONKAMI UNII EUROPEJSKIEJ

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA  18 118