Nazywam się Marzena Kuczyńska, jestem magistrem rehabilitacji (specjalistą pierwszego stopnia), od ponad 20 lat wykonującym z pasją zawód fizjoterapeuty. W prowadzonej przeze mnie działalności staram się zawsze podążać za pozytywnymi zawodowymi innowacjami, nie stroniąc od działań prekursorskich na macierzystym terenie. Od kilku lat w swej pracy zawodowej, szczególnie w zajęciach z dziećmi i młodzieżą, wykorzystuję metodę rehabilitacji opartą na pracy z wyszkolonym psem – dogoterapię. Jak zaczęła się historia prowadzonej przeze mnie placówki?

W 2001 roku w Rakowie, miejscowości w powiecie kieleckim, gdzie mieszkam, we współpracy z lokalnym środowiskiem założyłam Ośrodek Rehabilitacji Kompleksowej i Promocji Zdrowia, który odpowiadając na potrzeby społeczne, stale się rozwija i dziś stanowi sieć 5 gabinetów funkcjonujących na terenach sąsiadujących ze sobą gmin wiejskich województwa świętokrzyskiego: Rakowa, Łagowa, Nowej Słupi oraz Baćkowic.

Wszystkie gabinety powstały w miejscach, gdzie zaobserwowany został deficyt usług rehabilitacyjno-fizjoterapeutycznych, przy zdiagnozowanych licznie problemach zdrowotnych mieszkańców, w znakomitej części dotyczących tych najmłodszych, a także trudnościach w korzystaniu z usług specjalistycznych w powyższym zakresie w okolicznych ośrodkach miejskich. Obecnie przedsiębiorstwo jest w trakcie rozszerzania oferty Ośrodka o kolejne innowacje – jeden z gabinetów w Rakowie (praktyka prywatna) został wyposażony w nowoczesne urządzenie do suchych kąpieli kwasowęglowych, proponujemy także masaż gorącymi kamieniami (krzemień pasiasty) oraz relaksacyjne kąpiele w krzemionce.

Zapraszamy!!!